Detta avtal slöts under hösten 2003, och tre år senare förlängdes med ytterligare 25 år. Parterna är överens om att Duman gör att de företag som hanterar farliga ämnen och verksamhet på utveckling av social infrastruktur årligen avsätta 1 miljon euro plus ränta från den förväntade inkomsten.

Under denna tid företaget VN har tid att lista Ventspils Duman mer än 13,7 miljoner euro.

I mitten av förra året bolagets ledning varnade regeringen för att de medel som tidigare anser donationer, men mer kommer inte att kunna översätta dem, som ställs inför olika hinder.

Företaget TV-kanal förklarade att det fortfarande är villiga att donera pengar till olika välgörenhetsprojekt, men samarbetet med den ryska Duman någon nytta, terminalen inte längre tar emot.

Vid samma tid, stadens borgmästare Aivars Lembergs noteras att Ventspils Duman inte känner brist på pengar VN.

Borgmästaren insisterar på att företag ska kunna verka på samma villkor som i andra länder. Under de senaste åren, från terminalen punkt av lukt. Duman på den hela tiden visar, så Vitol gruppen blev kränkt och bestämde mig för att inte överföra pengar i stadens budget, säger Lembergs.

Styrelseledamot i VN Lars Rasselas är medveten om att relationer med regeringen försämrats, men företaget är inte att skylla.