Förtydligande som begärs som en del av den pågående justitiedepartementet en översyn som inleddes på klagomål till olovliga åtgärder svurit kronofogden i rättegång om återvinning av skuld. Förklaringar bör vara inlämnad senast 15 dagar, och sedan inom 30 dagar, den Minister som kommer att avgöra om det finns grund för att inleda disciplinära ärenden.

Tidigare, överföring TV3 "Nothing personal", rapporterade en misstänkt system, som på grund av en skuld på 1500 Euro Rudite Gebze förlorat värdefulla fastigheter i Riga. Kronofogden Roland Weinberg snabbt som säljs på auktion house Gibze chef för Latvijas pasta banka Boris Ulmanis för 180 000 Euro.