Enligt de tillfrågade, 51 procent av den ekonomiskt aktiva Letterna lagra sitt sparande i en Bank och inte har en försäkring, och sparar pengar i pension Fund. Medan 73 procent av dem är övertygade om tillförlitligheten i den valda Banken.

Som rapporterats, Europeiska centralbanken återkallas körkortet i Trasta komercbanka. ECB: s beslut trädde i kraft den 3 Mars i 24 timmar server tid.

Det totala beloppet för insättningar i Banken uppgår till 276 miljoner euro. 25 miljoner euro av denna summa inlåning från bosatta, 250 miljoner euro, utländska insättningar. Bland de icke-bosatta främst medborgarna i CIS-länder och legala enheter.