PVS anges allvarliga kränkningar av de hygieniska krav: i områden som domineras av lera, ytor av borden som var täckt med rester av kött, fett och hushåll smuts. Råvaror och färdiga produkter som var placerade direkt på golvet. Lokalerna inte var lämpliga för produktion av livsmedel och inte uppfyller de hygieniska kraven i produktionen.

Inspektörerna har farhågor om att de produkter som kan vara farliga för människors hälsa.

"Inte genomförs inga kontroller, inga tester inte görs, sterilitet av konserverad mat, inget annat. Och det finns stora tvivel om att spelet kontrolleras för sjukdomar som trikinos från vildsvin. Detta är mycket farligt, människor blir sjuka, och faktum är att den här sjukdomen inte kan botas", — Ulmanis har sagt.

Av produktionen av kött av de byten som jägarna har traditionellt gått på tillverkning av konserver. "Det hände att strimla, och sedan ta produkter, men en del av konserverad mat kvar och dess arbetstagare sälja till folket", — förklarade i livsmedels-och veterinära tjänster. Kränker ansikte högsta bötesbeloppet € 700.