Som representant för företaget Sigita Audere, reparation av asfalt och omfattar vägar utförs på ett prioriterat sätt. Det första hål som ska lagas på nationella och regionala vägar i klass Ett, då på vägar av lägre klasser.

På reparation av vägen ytan kommer att vara sysselsatta mer än 400 anställda och 90 underhållspersonal.

LAU är ansvarig för underhåll av 20 000 km vägar, varav 8 000 km är vägar med asfalt och beläggning, 12 000 km asfalterade vägar. Företaget tjänar också mer än 900 broar.