Enligt Peskov, "återuppväckta Ryssland för någon som inte är ett hot. Ryssland konsekvent förespråkare för båda parter givande samarbete beaktar samtliga parters intressen".

"Ryssland uppmanar till en gemensam reglering av konflikter", sade han till, besvara en fråga om huruvida Kreml att reagera på uttalandet av en ny befälhavare för NATO i Europa för att innehålla en växande Ryssland.

Press-Sekreterare för Ryssland "inte kan bortse från varje handling som antingen direkt eller potentiellt, kan utgöra ett hot mot nationella intressen".

Putin tillade att den ryska sidan är traditionellt för att försvara sina intressen.