Han sade att någon sprängladdning hittades, hotet var inte bekräftat. "Naturligtvis, säkerhetspolisen gjorde allt som krävdes för att göra i den här situationen", — tillade han, med angivande av att mobbarna inte på något sätt påverkat tidsplanen för den verkställande Direktören.

Enligt honom, samtal, i synnerhet, kom från utlandet. Putin konstaterade också att "särskild uppmärksamhet ägnats åt det faktum att detta arbete inte skapa onödigt obehag för medborgarna".

I mitten av oktober för en månad i 170 städer i Ryssland totalt evakuerades en miljon människor som ett resultat av anonyma rapporter om påstådda bomber på 2460.2.*

Anonyma samtal om bomber först spelades in den 11 September i år. De pågår fortfarande, men i alla fall, information om en brytning var inte bekräftats.