Expert konstaterade också att eleverna nu är att lära mig ibland i juni på grund av den förlängda skolan år och tentor. I slutet, slutsatser dras att värmen är ofta improduktiv, eftersom inte alla skolor är utrustade med bra ventilation eller luftkonditionering.

Tidigare, Minister för utbildning och vetenskap Karlis Sadurskis ("Enhet") uttalade avsikt att göra ett läsår i lettiska skolor för två veckor längre. Enligt politiker, det måste göras för att minska belastningen på eleverna. Minska sommaren semester på två veckor kan du ange ytterligare, obligatoriska för alla sporter lektion, eftersom elever idag rör sig för lite, Sadurskis förklaras.

Ministern sade också att syftet med den lettiska utbildningssystemet är en väldigt lycklig man, är insatt i världen som är villiga och i stånd att inhämta ny kunskap som behövs. Men han anser att barn behöver inte bara ge kunskap utan att uppfostra barnet lojala mot Lettland mannen.

"Om detta genomförs, som redan för närvarande i lagen föreskrivs att ungdomar från de nationella minoriteterna. Reformen måste vara avsiktlig och bidra till ett specifikt ändamål, säger Sadurskis.