Klev 60-årig milstolpe lärare som kommer att förlora sina jobb som en följd av den omorganisation av utbildningen, kommer att kunna anspråk på arbetslöshetsersättning eller ytterligare betalning för 65 procent av lönen fram till pensionsåldern.

I 2017, sociala kuddar kommer att kräva cirka 700 000 euro.

Ministern för utbildning och vetenskap Karlis Sadurskis sade att sådana möjligheter kan användas med ca 160 lärare.

Som rapporterats, enligt en ny modell av lärarlöner, som är planerad att införas den 1 September, den minsta lönen för lärarna kommer att vara 680 euro i stället för 420 euro nu. Ministeriet för utbildning och vetenskap har bedömt att lägsta priser kommer att öka med 62%.