Unionens ledare träffade Minister för utbildning och vetenskap Karlis Sadurskis, som lovade att göra allt som krävs för att dessa arbetstagare löner ökade från januari 2017.

Vanaga påpekade att tidigare uppgifter som är nödvändiga för införandet av nya modeller för ersättning innebär att endast preliminära beräkningar som måste analyseras noga.

Som rapporterats, Direktör Excelsio high school av Czeslaw Batna föreslagit en alternativ modell av lärarnas löner. Enligt beräkningar av Ministeriet för utbildning och vetenskap, dess genomförande kan ta ca 158 miljoner euro, inklusive i detta belopp och förskolor. Enligt beräkningar av Batni för dessa ändamål behöver inte mer än 35 miljoner euro.

En alternativ modell förutsätter att läraren erhåller en betalning för alla uppgifter som utförs, men vid samma tid lön kommer att bero på antalet studenter.