Ett av de största problemen, enligt berzinya, är det faktum som levde för flera år utanför Lettland, barnet alltid tänker på sig själv som en infödd lettiska kulturen och mentaliteten. "Vi i skolan försöker ingjuta i barnen en stolthet för staten, och de accepterar det. Men emigrirovali barn kanske inte förstår varför de ska vara stolta över de symboler för landets kultur och historia, berättar läraren, att notera att personer som återvänder från utlandet barn ser på världen genom prismat av mångkultur.

Också, kan barnet inte förstå grundläggande symboler för kultur, litteratur och konst i Lettland och korrekt att tala lettiska. Detta kan leda till att förlöjliga från klasskamrater och den fortsatta vägran för barnet att tala språket.

Berzina också drar uppmärksamhet till det faktum att ordförrådet hos barn till invandrare kan vara begränsad till inhemska ämnen, är det osannolikt att veta specifika termer som "komplexa meningen" eller "komponenter". För det första, barnen kommer att fortsätta att tänka i engelska och sedan översätta tankar till lettiska språket som kommer att ta mer tid att svara än sina kamrater från Lettland.