Som rapporterats i PB rapport förra året i Lettland hade en inskrivning av 200 studenter från länder där en betydande närvaro av terrorister.

Men eftersom 2014 och många av dessa studenter har inte förändrats nämnvärt, BOP har märkt en trend att under det senaste året intensifierats en kampanj för att locka studenter i länder där det är en stor närvaro av terrorister.

PB noterar att översynen av de potentiella utländska studenter utförs väldigt ytligt, och därför ökar risken för att posera som studenter i Lettland kan tränga radikalt sinnade personer.