Pressekreterare mihashi Länet Apartamento polisen och gränsbevakningsväsendet Styrelsen Helen Uldrich berättade Delfi att ubåten tillsammans med den medföljande fartyget just nu är det verkligen rör sig i vatten i Estland.

"Förmodligen handlar det om en rysk ubåt. Att de har en regelbunden flyg till Kaliningrad, som äger rum i vår ekonomiska zon," förklarade Aldrich och tillade att dagens flygning var in i registret över sjösäkerhet.

Tidigare chefen samlingspunkt för marin och flyg " - räddning Ivar, Treffner förklarade Delfi som i Viken för förflyttning av fartyg som definieras av farleder och när de passerar genom estniska och finska ekonomiska zonen. Krigsfartyg av den ryska Federationen är att flytta på dessa internationella farleder samt affärs-och andra fartyg. Treffner noteras att ubåtar och alla andra domstolar tillät transitering genom den ekonomiska zonen och de förekommer regelbundet.

Domstolen bör inte göra sig synlig för radar.

"Enligt gällande krigsfartyg krav, transponder bör inte vara påslagen under transit", sade Treffner.