Kristus Är Uppstånden!

Slutade frälsande period av Stora Fastan, passerat vecka i Kristi passion och vi kommer igen på påskdagen och i våra kyrkor vi hör är full av glädje och tröst hälsning: "Kristus är Uppstånden!". Och ett troende hjärta svarar: "Kristus är Uppstånden!". Nu anledning av vårt hopp och förtroende, nu ett firande av vår tro, "Kristus Bo vosta, evig glädje" (1: a låten " the Canon of Pascha).

"Vi firar dödande av död, förstörelse av helvetet, början på ett evigt liv" — dessa ord av St. John Damaskiska uttryckte kärnan i Påsk. Död, skrämma de levande, erövras av Kristus. Behöver inte hålla den i min famn som kom till vår frälsning i Kristus Frälsaren. Och med profeten Hosea vi skriker: "Döden! var är din udd?" (Hos. 13.14