51% respondenterna i detta fall skulle ha varit kvar i Lettland (24.4 procent hävdade att det med förtroende, 26,9% - "sannolikt skulle ha kvar"). 37% i händelse av en konflikt har att lämna landet, 22,9% - "hellre vara borta". 12% av de tillfrågade kunde inte ge ett definitivt svar på frågan, informerar LETA.

40% de tillfrågade uppgav också att de är redo, om nödvändigt med vapen i sina händer för att försvara Lettland. 44 procent av de tillfrågade var av motsatt uppfattning, 15,9 procent inte kan avgöra svaret.

Undersökningen genomfördes i November 2015, det tog en del 1022 invånare i Lettland i åldern 17 till 74 år.