66% pojkar och 53% flickor är inte rädd för att prata om sina problem med sin far. De resultat från sex undersökningar som utförs under 20 år visar att ungdomar fick svårare att dela sina problem med sina föräldrar.

Resultaten av 2014 undersökning visar att inte alla elever identifiera i familjen till den man som skulle bli lyssnade till. 83% av pojkarna och 79% av flickorna tycker att deras åsikt är respekterad i familjen.

I Lettland 78,7% av eleverna mer villiga att diskutera sina angelägenheter med mor och far är redo att dela problem 59.3%. ungdomar. Både pojkar och flickor hittade snabbt ett gemensamt språk och har mer förtroende för mamman än pappan, särskilt flickor i åldern 13-15 år.

Undersökningen visar att endast 64,3 procent av de svarande bor med båda sina föräldrar. Andelen familjer med en ensamstående förälder i Lettland under de senaste åren har vi växte upp.

Studien, som publiceras denna vecka, ger en bild av situationen i 42 länder i Europa och Nordamerika.