De mest populära betyg som ges av människor Ministrarna var 5 poäng ("stjärnor"), 4 respektive 3 poäng. Det bästa resultatet var 7 poäng, men detta alternativ valdes av endast 3% av de tillfrågade. För jämförelse, 1 poäng regeringen har lagt 7% av de tillfrågade Letterna, och 2 poäng till 8%, har informerat om Delfi i TNS.

11 februari, Sejmen godkänt en ny regering under ledning av en representant grön och bönder (sbo) Maris Kuchinskis. I den bestod av 11 representanter för den föregående regeringen. Åtta av dem har fortsatt att arbeta i samma yrken, och tre var på väg av andra ministerier.

Bland Ministrarna det finns företrädare för yrken som läkare, advokat, geograf, ekonom, sport lärare och ingenjör, enligt BNS.

Sex Ministrar har ingen skuld skyldigheter, andra finns tillgänglig. Den största skulder Rarsa — 161 405 euro.