Generellt mot asyl gjort 76,6% av de svarande och i stöd av mottagandet av flyktingar talade endast 2,7%. Detta är mer än i December, när de passerade en liknande undersökning är sedan helt om att ta emot flyktingar stöds endast 1,6 procent av de svarande.

För närvarande är mer eller mindre stöd för mottagande av asylsökande Snabb 16.8% av de svarande.

Den SKDS undersökning visade att relativt sett mer positivt mottagande av flyktingar är 18-24 år gamla respondenter, personer med högre utbildning, med medelhög eller hög inkomst.

Bland de invånare som i familjen talar lettiska språket i Allmänhet, något mer positiv attityd till att ta emot flyktingar än bland dem som i familjen talar ryska — respektive 19% och 13%.