Bland de anställda, som skulle tillfredsställa lön till ett belopp av 600 euro, är relativt sett vanligare att kvinnor, personer med primär och sekundär utbildning, anställning i handel, så väl som arbetar på landsbygden och Latgale.

Hög (1001 euro eller mer) jag önskar att män, personer med högre utbildning, chefer, bor i Riga och dess omgivningar, samt anställda stort (över 250 anställda) företag, sysselsättning i tjänstesektorn.

Medan TNS anteckningar att i 2015 lönen av var femte (22%) av lettiska ökade, och var tionde (12%) under denna tid minskat. 59% av de tillfrågade arbetarna sade att deras inkomst var de samma.

Undersökningen besöktes av 706 personer.