Allt i Guds händer

Anledningen till att forskarna bestämde sig för att ta itu med frågan etniska mångfalden i det lettiska samhället, meddelade arrangören för mötet, Ordförande i Institutionen för Humaniora och samhällsvetenskap i Akademin, ekonom Raita Karnite: "Frågor om social integration diskuteras ofta, men oftast som författare av yttrande journalister och tala direkt till dem som skapar den integrationspolitik. I mitten av inte hörde röster av experter".

För att fylla denna information gap, till ett möte med Rådet var inbjuden av den ledande lettiska statsvetare och sociologer. Men, ser i hallen av tre medlemmar av parlamentet, Seimas, Ms Carney var oväntat bjöd in dem till experter och gav ordet utan att Köa. Monologer politiker tog en tredjedel av den tid som hela mötet.

Öppningstal gjordes av chefen för den parlamentariska Kommissionen om medborgarskap, invandring och social sammanhållning, företrädare för Nationella företag, kreativitet expert. I en kort återberättelse av det var som följer: man kan hävda att integrationspolitiken i Lettland misslyckades