Station, ESS verkar mer än 17 år. Under denna tid hon kunde upptäcka mer än 20 tätt till Marken galaktiska källor kosmisk strålning, som, i synnerhet i OB Association, Scorpius-Centaurus. Endast i den undergrupp av Övre Scorpion är 83 stjärnor i den Övre Centaurus — Wolf — 134-lampor och i Lägre Centaurus — southern cross — 97 stjärnor.

Dessa objekt är de mest troliga källor av radioaktiva isotopen Fe-60 på Jorden. I motsats till den stabila Fe-56, isotop Fe-60 half-life-2,6 miljoner år. Bevarade på Jorden, dessa isotoper är av främmande ursprung, och en livstid av isotoper begränsar avståndet från Jorden till deras källa.

Enligt forskarna, isotop Fe-60 bildas i supernova explosion, vilket händer varje par miljoner år. Frekvensen av sådana händelser sammanfaller med den observerbara på Jorden innehåll av isotopen Fe-60 och deras sönderfallsprodukter.

Men, radioaktiva isotoper inte når Jorden efter den explosion av något supernova, och den ökande produkter i dess sönderfall av tryckvågor från en annan supernova flash (forskarna beräknar tidsfördröjningen mellan händelser är cirka hundra tusen till flera miljoner år).

Kosmisk strålning med hög energi elementarpartiklar och atomkärnor som når Jorden. Typiskt, dessa partiklar är representerade av protoner och helium kärnor. I sitt ursprung är de indelade i fyra grupper: sol, interplanetära, galaktiska (som ägnas åt forskning) och utanför vintergatan.