"Naturligtvis, vi kan inte lösa allt, och ingen av oss hade med sig i fickan färdiga lösningar" — sade efter mötet, inrikesminister Marco Minniti Italien. Men ett viktigt resultat av mötet var en överenskommelse om samarbete i att kontrollera invandringen från Afrika. Bland de ämnen som kommer att diskuteras i Rom, var att stärka systemet för kustbevakningen i Libyen, och kämpa mot orsakerna till migration, skydd av flyktingar, och gemensamma åtgärder mot smugglare, som fraktade flyktingar.

Från och med 2014 till Italien från Afrika, främst genom Libyen, kom mer än 500 tusen illegala invandrare. Bara under de första månaderna av 2017, deras antal översteg 20 tusen människor.

Beslut av Rom mötet har orsakat inte bara positiv feedback men också kritik, särskilt från organisationer för mänskliga rättigheter. Chefen för organisationen Pro Asyl, günter BURKHARDT som kallas oacceptabelt samarbete mellan Europeiska länder med diktatoriska regimer i Afrika. Enligt honom är Eu-politiker vill bara stoppa flyktingar på ett mycket tidigt stadium.