Enligt rapporten är det största hotet under de närmaste fem åren kommer från "okända risker", som var anses av experter, till exempel att falla av en asteroid eller utbrott av en SUPERVULKAN som inte är direkt beroende på person.

På lång sikt befolkningen på planeten kan hota en pandemi, kärnvapenkrig, katastrofala klimatförändringar och utveckling av artificiell intelligens och robotar. Dessa hot är direkt relaterade till person.

Rapporten konstaterar att den kapacitet moderna terrorist organisationer, i synnerhet den "Islamiska staten", kan du skapa med syntetisk biologi hot för den målgrupp av människor de virusstammar.

Utvecklingen av it-tekniken i sin tur kan leda till uppkomsten av Självständiga grupper av artificiell intelligens, behovet av personen och anser detta som sin konkurrent.

Enligt forskarna, för närvarande, att regeringarna i de flesta länder är inte i en position att på lämpligt sätt förbereda för potentiella hot. "Det finns ingen anledning att tro att människor är höjdpunkten av skapelsen och den bästa sak i världen," sade studie medförfattare Sebastian Farquhar.