Enligt nuvarande regler, basen taxeringsvärdet ses över vartannat år. Nästa år ska det vara 85% av marknadspriset. Projektet fastighetsbeteckning kostnaden ska vara godkänd innan den 15 juni innevarande år.

Med tanke på dessa krav man räknar med en betydande ökning i mängden av fastighetsskatt. Till exempel villaägare i nya byggnader kommer att få betala två gånger. Därför behövs en mekanism för att skydda ägare från alltför höga avgifter.

Parlamentariker godkände lagförslaget föreslås införandet av en ny bas lantmäterimyndigheten kostnad ett år senare, det vill säga från och med den 1 januari 2018. Kommer att vara baserade på marknaden situationen den 1 juli 2015.

Vi kommer att påminna om att i mitten av förra året har den genomsnittliga kostnaden per kvadratmeter för bostäder i Riga uppgick till 645 euro.