Seppo Kolehmainen sade på fredagen i Tallinn reportrar som, till exempel, i Makedonien och Ungern, gränserna är redan stängd, och detta innebär att flyktingar kommer att börja leta efter nya sätt.

Han uteslöt inte att det kan vikas och en ny migrering vägen genom Ryssland och de Baltiska Staterna. "Det är möjligt", — sade han.

Enligt Kolehmainen, när det i början av detta år som söker asyl i Finland skulle komma från Öster, från Ryssland till de finska myndigheterna hade "svåra situation".

"Europa är inte längre samma person som jag var, till exempel, för ett år sedan," sade Kolehmainen, enligt vilken nu i rörelse miljontals människor, och invandring krisen kommer att pågå i flera år.