Enligt LETA, händelsen inträffade nära korsningen av Tallinas street och Cu. Baron. Resultatet — som är upphängd i rörelse av spårvagn i riktning mot centrum.

Kommersiella fordon körde på spårvagnsspåren på platsen för reparation, så spärras rörelse.