Märkena på den 11: e November kajen nära skärningspunkten mellan den 13: e januari och spårvagnsspåren. Syftet med koden är att dra förarnas uppmärksamhet till det faktum att under "pluggar" bör inte stanna vid korsningen av vägarna.

Förra året märket blev påkörd vid korsningen av Gaujas och 1: a Ciekurkalns linje. Det konstaterades att den här koden fungerar, att öka kapaciteten i korsningen, enligt Institutionen.