Det totala beloppet av den finansiering som finns tillgänglig 64,03 miljoner euro, inklusive ERUF kommer att ge för 54,4 miljoner euro Euro budget co-finansieringen kommer att uppgå till $ 6,4 miljoner euro, privat — Euro till 3,2 miljoner euro.

Projektet kommer att uppmuntras tidiga karriär på unga forskare i den vetenskapliga institutioner och företag, att förbättra sin förmåga att göra undersökningar. GARO, att få finansiering från ERUF kommer att ge stöd för postdoktorer, genomföra urval av ansökningar för studier och övervaka genomförandet av avtalen, bidra till uppnåendet av målen i strategin för smart specialisering i Lettland och prioriteringar för tillväxt.

Det är planerat att inom ramen för projektet fram till utgången av 2023 kommer att stödjas genom skapandet av nästan 400 nya arbetstillfällen för forskare, stöd för publicering av vetenskapliga artiklar 1280 och utveckling av mer än 400 nya produkter och ny teknik med framtida kommersiell användning.

Inom ramen för projektet, SIPA kommer att gälla och under avsnittet "medfinansiering av regionala, nationella och internationella program (COFUND)," innovation "Horisont 2020".