Bolaget kallat till en extra sammanträde för att behandla frågan om att tillhandahålla material och psykologisk lättnad att familjen till den avlidne arbetstagaren.

Psykologisk hjälp kommer också utvidgas till att omfatta anställda av företaget.

Den Janson rapporterade att utrustning på företaget i dag av död arbetstagaren var i fungerande skick, arbetssäkerhet krav var uppfyllda.

Fråga om betalning av försäkringsersättning kommer att beslutas efter att ha mottagit resultaten av statens inspektion på arbetet i utredningen.

Bolagets ledning uttryckte sin djupaste kondoleanser till familjen till den avlidne.

Eco Baltia vide ingår i koncernen Eko Baltia. Den totala omsättningen av koncernföretag avyttring av avfall Eko Baltia 2014 ökat med ca 7% och uppgick till nästan 55 miljoner euro.