Ministern anser att man inte bör ha några illusioner om det faktum att integrationen av flyktingar som kommer hända mycket snabbt, eftersom vissa av dessa personer kom från helt olika kulturella bakgrunder. Hon noterade också att integration är en dubbelriktad process, så motivationen att integrera är viktigt. Om en person kom i Lettland i transit, kommer han bara att formellt uppfylla sitt ansvar, väntar, när kommer att kunna lämna landet, sade Ministern.

Milbarge noteras att vissa flyktingar fortfarande vill bo i Lettland och entusiastiskt utvecklar integration kurser.

I Allmänhet har Lettland säkerheter för två år på sig att flytta 531 flykting, mestadels för närvarande i Grekland och Italien. De första flyktingarna kom i land i februari, men i Allmänhet, för närvarande i Lettland är redan 23 personer.