"Detta är en oerhört viktig förändring, överlämnas till BNS av Ministeriet för försvaret av ordet Hanso. — Våra allierade har insett att NATO i vår region skyddar inte bara Estland och Baltikum, men också säkerheten för hela NATO. Alla borde förstå att NATO skyddar sina gränser där det finns utmaningar i säkerhet — de finns nu i vår region. Alltså, skicka oss ytterligare enheter av de allierade är fullt rimligt och välkommen. Vi lägger en hel del ansträngning för detta ändamål".

"Förekomsten av allierade kommer att ge oss en extra känsla av förtroende. Estland har en allvarlig självförsvar, vilket vi målmedvetet och systematiskt utvecklat, förklarat Hanzo. — Vi har nått politisk enighet för att spendera på offentliga försvaret av minst 2% av BNP, vilket talar om upplevelsen av hela den politiska sektorn av behovet av utveckling av det militära försvaret av staten. Sedan behöver vi också bidrag av allierade för att garantera deras säkerhet, som är förknippade med förekomsten av allierade kostnader vi att omfatta i tillägg till 2 procent. Vi måste vara goda värdar, som erbjuder anländer enheter anständiga villkor för boende och utbildning".

"Aktuella nyheter, men uppmuntrande, är fortfarande preliminära. Ett formellt beslut om placering av ytterligare enheter av de allierade i vår region, kommer vi att gemensamt formulera vid mötet i NATOS försvar Ministrar i juni och presentera sina lösningar på toppmötet i Warszawa. Att tiden för att behöva göra en hel del arbete," tillade Hanso.