Ministern sade att skatter ska betala alla, så fullständigt avskaffande av skatten inte kan tala.

Enligt Rusnack, förändring av taxeringsvärdet på fastigheter för skatteberäkning bör vara sådan att den ökning som var proportionella.

Som rapporterats, finansdepartementet för närvarande ett förslag om att avskaffa fastighetsskatt för en gemensam bostads-och lovar att ge lösningar på hösten detta år.

Tidigare på portalen av offentliga initiativ Manabalss.lv för del av månad att samla in 10 000 underskrifter behövs för att ett avskaffande av skatten på ett och samma hölje.