18,9% anställda fick under andra kvartalet 2017, minimilön eller mindre, vilket är två procentenheter mindre än året innan. Minimilönen eller mindre fått 148,2 tusen anställda.

Lön 31,8% av de anställda i den största arbetsplatsen var 450,01-700 euro (föregående år - 30,1%), 19,7% (17,3%) arbetstagare får 700,01-1400 euro och lönen för mer än 1400,01 fått 3,7% av de anställda (föregående år - 2,5%).