Den Biträdande Statssekreterare på budget frågor Jolanta plume berättade att kostnaderna ökar "wild" i en takt som inte kan förklaras. Identifierade områden där betydligt fler sjukhus.

Frågor om detta ämne tillfrågades och socialdepartementet, och det lovade att svara på dem i den rapport om översyn av kostnader för ministerierna, som kommer att lämnas till regeringen den 31 maj.

Under första kvartalet av utgifter för den konsoliderade statens budget ökade med till 38,4 miljoner euro jämfört med period ett år tidigare, främst till följd av tillväxt av kostnader för särskild budget. Ökningen är hänförlig till de ökade mängder av förmåner vid sjukdom och arbetslöshet och antalet mottagare av sådana förmåner.