23 barn antogs av utländska medborgare.

För närvarande fosterföräldrar i Lettland väntar fortfarande på 1278 barn. De flesta av dem i åldern tio till 18 år — 888 barn.

Lettiska invånare föredrar att anta för unga barn. 17 av 19 adopterade barn var yngre än åtta år, två är i åldern 10 till 18 år. Av de 23 barn som adopterats av utlänningar, 16 barn var äldre än sju år, varav sju är äldre än 10 år.

För närvarande ansökningar om adoption in 155 adoptivföräldrar från Lettland och 60 från andra Stater.

Förra året var det antas 267 barn i Lettland, som är 33 färre barn än i 2014.