I ett samtal med LETA Mezs påpekade att användningen av den Brittiska sociala systemet är orättvist och i de fall där det är barn som i STORBRITANNIEN inte ens leva.

"Vi i Lettland skulle heller inte överens om att förmånen skall betalas till ett barn som bor i ett annat land. Detta gäller dock i de fall fördelar i ett annat land är lägre än i Lettland. Och under de finns förmodligen bara i Bulgarien. Om en bulgarisk familj bor här betalar vi 11 Euro för det första barnet och 22 euro för den andra, även om barnen inte bor här", förklarar han.

Mezs anser att utlänningar som åkte till England, han åkte dit på grund av möjligheten att hitta ett jobb, även med lägre utbildning. Han är övertygad om att de flesta människor förmåga till arbete är mer attraktivt än att "bara sitta på fördelar".

Om i den folkomröstning som människor faktiskt kommer att rösta för ett utträde ur EU, Letterna kommer inte att lämna STORBRITANNIEN i drivor. Möjligheten att hitta ett jobb och arbeta för att det kommer att fortsätta, sade han, förutom ledarskap STORBRITANNIEN är väl medveten om att invandrare från Östeuropa bidra till utvecklingen av den lokala ekonomin.