I intervjun, Merkel har beskrivit sig själv som en person "med ansvar och är redo att ta det på dig själv i framtiden." Men hon motsatte sig bildandet av en minoritetsregering, ringer nya val till Parlamentet kan vara ett bättre alternativ.

Chefen för regeringen betonade att hade tidigare förklarat sig beredd att axla det ansvar som Kansler och har inte för avsikt att överge det bara på grund av beslut av den Fria demokratiska partiet att växa fram från samråden om bildandet av en koalitionsregering.

Vid samma tid, Merkel sade att det är klart att förhandlingar med Tysklands socialdemokratiska parti (SPD) om att bilda en ny "Grand coalition". Men hon har för avsikt att avvakta resultatet av de möten av Ordförande i Tyskland med ordförandena för de politiska partierna, och bara efter att ta ett beslut om lämpligheten av den nya närmande med SPD.

Tidigare i dag, Ordförande för SPD, Martin Schulz, har vid upprepade tillfällen har uteslutit möjligheten av deltagande i social-Demokraterna i koalitionsregeringen, tillkännager för reportrar enhälligt beslut av den part Styrelsen, som har krävt att landet till nyval.

19 November ledare för FDP, Christian Lindner förklarade om misslyckandet med föregående samråd om skapandet av en ny koalitionsregering, som varade i cirka fyra veckor. Motsättningarna mellan de förhandlande parterna var oöverstigliga, sade han.