Ministeriet för kultur utvärderas integrationspolitiken resultat som visade att 94% av företrädare för nationella minoriteter talar lettiska språket. Men du måste fortsätta att arbeta på användningen av det lettiska språket på en daglig basis, anger kulturdepartementet.

"Vi ser som saknar motivation att lära sig det lettiska språket och ta prov. En del är nöjda med sin nuvarande status och anser, att de lettiska medborgarskap bygger dem automatiskt," sade Milbarge. Inställning av den regering som bildas med deltagande i det sociala livet i Lettland, som undertecknades Ministeriet för kultur. Så, den inställning till staten företrädare för etniska minoriteter att delta i icke-statliga organisationer och Amatör grupper, är mycket olika.

Minoriteters deltagande i det sociala livet för staten är ett av de områden som behövde utvecklas, betonade Milbarge. Ministeriet för kultur, till exempel, planerar att engagera minoriteter i firandet av 100-årsdagen av Lettland, tillade hon.