Orsaken till snabbare utveckling av cancer sömnapné (tillfälligt upphörande av pulmonell ventilation) under sömnen, forskare kallas hypoxi — otillräckligt intag i alla organ eller vävnad av syre. Detta stimulerar bildandet i tumörvävnader av de blodkärl som försörjer cancer celler med syre.

"Patienter med obstruktiv sömnapné (budbärare som är "mäktig" snarkning), oftast på kvällen lider av återkommande syrebrist. Vi har visat att det har potential för bildandet av blodkärl inne tumörer, vilket innebär att få en större mängd av näringsämnen," sade medförfattare Antoni Vilaseca.

För att sådana slutsatser forskare har kommit, titta på möss (12 friska och 12 med tumörer i njurarna). Patienter möss som utsattes för återkommande syrebrist, märkte forskarna att tillväxten i antalet vaskulära förstadier.

Vilaseca konstaterade att det med största sannolikhet de resultat som erhålls för möss är tillämpliga på människor. Experter tyder på att tillgången av syre till vävnader och organ i icke, partiell och sport sinnade människor kan förklara deras lägre cancer incidens.