Kanske i detta status hemmet är registrerade för att minska taxeringsvärdet och därför spara på skatt att betala tre gånger mindre än om byggnaden skulle anses bostäder.

Filmteamet av det lettiska tv har försökt att komma in i "biblioteket", men det är en ny vakt som inte gör det möjligt för journalister att närma sig byggnaden. Men de har märkt att på plats finns det en annan, nästan klar, en byggnad som storlek, till och med bättre till "bibliotek-Museum", men i inventeringen inte räkna. Dessutom, i byggprojekt är det som avses som "art gallery", som senare också gör i gånger för att minska fastighetsskatt.

Kontrollera sanningshalten i de syften för användningen av mark och byggnader bör själv styr. Journalister överklagas till stroupapa, och hon skickades i besittning av Gulbisom dess inspektörer som "verkligen märkt tecken på olagliga byggandet." Men än så länge inga sanktioner för att ansöka om att familjen inte kommer, och förklarar att "det var ett missförstånd", och i Landet service av misstag skickat fel kod byggnaden används — 1262 1110 istället för (bostadshus). Exakt vem som gjort misstaget, är okänd.