Det andra numret i listan står den tidigare Vice borgmästare i Daugavpils, Chef för Daugavpils medical College Livija jankovska, och den tredje — som chef för den tekniska Avdelningen av Daugavpils kommunala förvaltningen Igor Präster. Bara en lista med 18 suppleanter.

Som rapporten från Daugavpils skrev tidigare Delfi, Daugavpils suppleanter i säckar inte vill vara i samma lista med Ahimsa, därför att den part som tillät honom att köra i sällskap med andra människor. Dessutom, Vårt parti och Livija jankovska inte främmande för att Ahimsa — de arbetade tillsammans under 2009 (då Ahims och jankowska var en del av lcdc), och i 2013 jankowska stod som ledare för Vårt parti. Ett år senare försökte hon gå till Sejmen från de Regionala föreningarna. Den ahims in Parlamentet från blåsor.

Om beslutet efter sju år av arbete i Sejmen för att återgå till Daugavpilssky Duman, Agis säger: pratade med daugavpilchanka, som övertalas att återvända. Så han bestämde sig för. Men politiker tillägger att nästa år kommer det att hållas val av Saeiman, så "kommer vi att se".

"Under beskydd av Ahimsa skapat portalen Din.lv. Under detta namn går ut och den tryckta upplagan, som han levererar personligen på offentliga platser och väljare. Lång intervju med Ahimsa ljud och på lokala radio-Alise Plus, där hans monologer ibland vackla på gränsen av etiska brott", skriver Delfi.