NEPLP rapporter om att den 20 April i NTV Mir har visat att överföra "mötesplats" på det möjligt återupplivande av Nazismen i Europa. I ett av de ämnen högtalare av den lettiska Saeima Fredrik Murniece var kallade neo-Nazistiska, som är känd för sin extremt högerorienterade åsikter och motstånd mot Ryssland.

Presenteras Rådet konstaterade att tomten hade ett tendentiöst karaktär, och de fakta som var förvrängd - i synnerhet var det hävdas att Murniece deltog i Mars i År den 16 Mars och lade blommor på gravarna av Nazisterna. Berättelsen om utläggning av blommor var tillsammans med en video där Murniece 2015 lägger blommor i Kiev, på Maidan.

NEPLP konstaterar att handlingen i TV-kanalen brutit mot den lettiska lagen om elektronisk media, liksom den kod som sänder elektroniska medier, som fastställts av den Brittiska tillsynsmyndigheten. Enligt koden, åsikter och fakta bör inte vilseleda.

Tidigare rapporterades det att Lettland har infört restriktioner för sändning av RTR-Planeta, och försökt att begränsa driften av webbplatsen "Sputnik".