Enligt nuvarande lagstiftning, Letterna i Lettland kan bli en minoritet, och Livi har blivit så som en följd av attacker av andra Nationer, folkmord, Andra världskriget, så att deras behov av att åter förena etniska hemland. Nu situationen i Lettland har förändrats — från den återställda oberoende Lettland, av olika skäl, emigrerade en hel del lettiska medborgare. Ändras den krets av personer som använder den nya lagen uppmuntras att återvända till Lettland, visar MIA.

Undantagna från lagen för att begränsa det antal generationer, som ger möjlighet att invandra till den enskilde, en av vars släktingar i direkt uppstigande led är en lettisk eller Liv. Nuvarande lagen fastställs endast två generationer, att begränsa den återvändande av unga människor i det lettiska och Livländska ursprung.

Propositionen definierar begreppet "invandrare" sätter beställning av uppdrag och umbäranden status hem, ekonomiskt bistånd, om den invandrade fick det, i fall av förlust av status eller utflyttning till ett annat land.

I propositionen fastställs som i förståelsen av den nya lagen är en familjemedlem av hem, och som gav regeringen stöd till invandrare och medlemmar av hans familj kommer att vara berättigad till, anges också de typer och mängder av detta ekonomiska stöd. Det är den nuvarande ordningen i de tjänster som kommunerna stöd i att ta itu med bostadsfrågan.

Det är planerat att ändringarna ska träda i kraft den 1 juli 2016.