Lettland har panter i två år för att göra 531 flykting. De flesta kommer från Grekland och Italien, men 50 personer måste flyttas från tredje land, och i detta fall kan det vara Turkiet.

Från och med den dag när Lettland har gjort ett åtagande att ta emot flyktingar i två år, det har varit ungefär fem månader, och varje månad i landet, du kan flytta omkring 30 personer, sade Peterson-Godmani. Det är inte ett fast antal, beroende på omständigheterna kan det ändras.

Både familjer, levereras i februari till Lettland från Grekland, väntar på ett beslut om beviljande av status, aktivt studerar lettiska språket och uttalade sin önskan att stanna kvar i Lettland och att integrera sade Peterson-Godmani.