I kommande Mars 17-18 möte i Europeiska Rådet Lettland representeras av Premiärminister Maris Kuchinskis.

En av frågorna på dagordningen för Europeiska Rådets möte kommer att vara migrationsfrågor.

Som rapporterats, nationella statens position ger att Lettland stöder behovet av omedelbara åtgärder för att en ny våg av migration.

Lettland anser att det är viktigt att genomföra åtgärder som syftar till återupptagandet av driften av Schengen-avtalet, inbegripet tillhandahållande av ytterligare stöd till Grekland. Detta inkluderar hantering av den yttre gränsen av EU: s identifiering, registrering och kontroll av invandrare, liksom avkastning av alla illegala invandrare som inte har behov av internationellt skydd och förstärkning av asylsystemet.

Lettland har för avsikt att stödja den verksamhet som bedrivs av Europeiska Byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid de yttre gränserna i EU och Eu-stöd kontor i området för asyl, liksom skapandet av akut för användning inom EU.

Lettland bekräftar sin vilja att uppfylla åtaganden om förflyttning av asylsökande i behov av internationellt skydd.

Vid mötet i Rådet av Europa måste också kommit fram till en ömsesidigt godtagbar överenskommelse mellan EU och Turkiet, enligt position Lettland.