Han sa detta på en offentlig föreläsning vid Norra (Arktis) Federal University inom ramen för den andra finansiella läskunnighet veckan för barn och ungdom.

"Jag har en känsla av att om vi kommer genomgående att utföra Minsk avtal, kanske den Syriska situationen kommer att ha en positiv inverkan. I slutet av året eller i början av nästa år kommer att vara en del av ett undanröjande eller nedsättning av sanktioner. Detta är min prognos," — sade Kudrin.

Tidigare, Alexei Kudrin förutspådde att budgetunderskottet i år 2016 kommer att uppgå till 5,5% av BNP, utan att ta hänsyn till indexering av pensioner. Liksom förutspådde en minskning i den årliga inflationstakten nedan 10%.