Enligt honom handlar det inte om den grå ekonomin och den organiserade brottsligheten, volymen har ökat så mycket att vi inte längre talar om enskilda fall. Dessutom har de kriminella har varit de som har att kontrollera situationen.

Kuchinskis tillade att han planerar att träffa Ministern för inre Angelägenheter, och eventuellt att utöka funktionen av Presidiet för den inre säkerheten.

Som rapporterats i förra veckan Presidiet för den inre säkerheten häktad Vice chef för Avdelningen för polisen av den Statliga polisen av Avila Feyerabends och inspektör av polisen om kreativitet för Preteens på misstankar om mutor.