För den resolution som antogs av representanter av 71 länder, 25 röstade mot och en avstod 77.

I slutet av November Ukraina överlämnas till FN uppdaterat utkast till resolution om mänskliga rättigheter i Krim. I det, i synnerhet, kräver att omedelbart lyfta förbudet verksamhet Mejlis av Krim-tatariskt folk, och Förklaringen av hans extremistiska organisationen, liksom att upphäva beslutet om förbud mot inträde på Krim ledarna för Majlis.

Resolutionen pekar på behovet av utbildning i ukraina och Krim tatariska språk och tillgång till Halvön internationella organisationer. I December, det dokument som skall lämnas till en direkt omröstning i FN: s Generalförsamling.