Tillsammans med andra fängslade ett antal chefer i bolaget