Branschen kan agera "normalt", är det nödvändigt att avsätta medel till ett belopp av 5% av bruttonationalprodukten (BNP) och nu står endast 3 procent av BNP, sade han.

Som tidigare rapporterats, sjukvården fortfarande inte stödja regeringens handlingsplan som antogs i tisdags, och om en kompromiss som inte finns, redo att Uttrycka förtroende för Statsministern Maris Kuchinskis.

Union of free trade unions (LBAS) Lettland 1 maj i Riga organiserar nationella möte "För ett anständigt jobb och en anständig lön för en frisk och välutbildad person i Lettland", som har för avsikt att delta som en Union av läkare.